โรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุดสัตวแพทย์ ทางเรามีทีมสัตวแพทย์ศัลยกรรมที่เชี่ยวชาญ ทำการผ่าตัดระบบมาตรฐาน ผ่าตัดโดยสอดท่อช่วยหายใจ วางยาโดยใช้เครื่องดมยาสลบ และมีคุณหมอคอยดูสัญญาณชีพตลอดการผ่าตัด ในการผ่าตัด 1 ครั้ง จะมีคุณหมอ 3 ท่าน และพยาบาลสัตวแพทย์ 2 ท่านทุกครั้ง และคอยติดตามผลขณะผ่าตัด จนถึงหลังผ่าตัด

  • ศัลยกรรมตกแต่งบาดแผลประเภทต่างๆ 

  • ศัลยกรรมเนื้องอกและมะเร็ง

  • ศัลยกกรมทางเดินอาหาร และ ทวารหนัก

  • ศัลยกรรมตับ ม้าม ถุงน้ำดี

  • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  • ศัลยกรรมฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ

  • ศัลยกรรมผ่าคลอด และทำหมัน

  • ส่องกล้องทางเดินอาหาร 

คลินิกศัลยกรรม