ตรวจวินิจฉัยสุขภาพทั่วไป และ คลินิกพิเศษโรคเฉพาะทาง สัตว์ที่มี่อาการเจ็บป่วยใหม่ , เจ็บป่วยเรื้อรัง และโรคที่มีความซับซ้อนหรือแทรกซ้อน โดยทีมสัตวแพทย์มีห้องแลปภายในที่ได้ผลตรวจทันที พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว

รักษาสัตว์ระยอง  โรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุดสัตวแพทย์ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ รักษาสัตว์ระยอง  โรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุดสัตวแพทย์ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
วัคซีน ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ รักษาสัตว์ระยอง  โรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุดสัตวแพทย์ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุดสัตวแพทย์   ( ในเครือบริษัทวุฒิเลิศการุณ จำกัด ) 

เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ที่อยู่ 198/31 เดอะแคปปิทอลทาวน์ ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง 21150​  

 085-9999698