ศูนย์โรคทั่วไป

    ตรวจวินิจฉัยสุขภาพทั่วไป และคลินิกพิเศษโรคเฉพาะทาง สัตว์ที่มีอาการเจ็บป่วยใหม่ ,เจ็บป่วยเรื้อรัง และโรคที่มีความซับซ้อนหรือแทรกซ้อน โดยทีมสัตวแพทย์มีห้องแลปภายใน ที่ได้ผลตรวจทันที พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว

58441666_2223935891059180_21497371486207
71694_edited
71695_edited
เลเซอร์