คลินิกรักษาโรคทั่วไป

    ตรวจวินิจฉัยสุขภาพทั่วไป และคลินิกพิเศษโรคเฉพาะทาง สัตว์ที่มีอาการเจ็บป่วยใหม่ ,เจ็บป่วยเรื้อรัง และโรคที่มีความซับซ้อนหรือแทรกซ้อน โดยทีมสัตวแพทย์มีห้องแลปภายใน ที่ได้ผลตรวจทันที พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว

คลินิกรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุดสัตวแพทย์ เปิดบริการ 24 ชม.
คลินิกรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุดสัตวแพทย์ เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุดสัตวแพทย์ เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุดสัตวแพทย์ เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุดสัตวแพทย์ เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุดสัตวแพทย์ เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุดสัตวแพทย์ เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง