• ตรวจหาความผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยด์

  • ตรวจหาความผิดปกติของฮอร์โมนคอติซอล

  • ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของฮอร์โมนเพศ, ซีสต์รังไข่ , ต่อมลูกหมาย ​

  • ตรวจวินิจฉัย ทำกราฟระดับน้ำตาลในเลือด

โรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุดสัตวแพทย์   ( ในเครือบริษัทวุฒิเลิศการุณ จำกัด ) 

เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ที่อยู่ 198/31 เดอะแคปปิทอลทาวน์ ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง 21150​  

 085-9999698