•  เอกซเรย์ และ อัลตราซาวด์ ดูความผิดปกติ   หลังได้รับอุบัติเหตุ

 •  เอกซเรย์  กระดูกหัก

 •  เอกซเรย์  ข้อสะโพกเสื่อม

 •  เอกซเรย์ นิ่วทางเดินปัสสาวะและไต

 •  เอกซเรย์  หัวใจและปอด

 •  เอกซเรย์  หาความผิดปกติของโครงสร้าง

 •  อัลตราซาวด์ ตรวจหาการตั้งครรภ์

 • อัลตราซาวด์ ตรวจหาก้อนเนื้อในช่องท้อง

 • อัลตราซาวด์ ตรวจการอักเสบของตับและตับอ่อน 

 • อัลตราซาวด์ กระเพาะปัสสาวะ และต่อมลูกหมาก

 • อัลตราซาวด์ หาภาวะทองแดงหรือ อัณฑะไม่ลงถุง

 • อัลตราซาวด์ เก็บตัวอย่างในช่องท้องและช่องอก

โรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุดสัตวแพทย์   ( ในเครือบริษัทวุฒิเลิศการุณ จำกัด ) 

เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ที่อยู่ 198/31 เดอะแคปปิทอลทาวน์ ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง 21150​  

 085-9999698