• เครื่องถ่ายภาพรังสี ช่องอก ระบบดิจิตอล

  • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

  • เครื่องตรวจอัลตราซาวด์

  • เครื่องวัดความดันโลหิต ร่างกาย และดวงตา

  • ตรวจเลือดหาไบโอมาร์คเกอร์พิเศษ ที่จำเพาะต่อหัวใจ

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หรือเอคโค (Echo) หัวใจ

โรงพยาบาลสัตว์มาบตาพุดสัตวแพทย์   ( ในเครือบริษัทวุฒิเลิศการุณ จำกัด ) 

เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ที่อยู่ 198/31 เดอะแคปปิทอลทาวน์ ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง 21150​  

 085-9999698